Monday, May 20, 2013

ဘန္နီၿဖိဳး - ခ်စ္တယ္ဟုတ္? [DVD]

၀၁ခ်စ္တယ္ဟုတ္
Download MP4
၀၂နင္မရွိရင္
Download MP4
၀၃ရန္မျဖစ္ေတာ့ဘူး
Download MP4
၀၄ဥမၼာလီဇာ
Download MP4
၀၅မ်က္ႏွာလြဲ
Download MP4
၀၆တယ္လီဖုန္းကိုင္ပါဦး
Download MP4
၀၇ခိုးခိုးၿပီးေတာ့
Download MP4
၀၈အေဝးေရာက္သြားခိုက္မွာ
Download MP4
၀၉ေဘဘီပြစီ
Download MP4
၁၀မျဖစ္သင့္ဘူး မခ်စ္သင့္ဘူး
Download MP4
၁၁ထြက္မသြားနဲ႔ (Stay With Me)
Download MP4
၁၂ႏွစ္ပတ္လည္
Download MP4

No comments:

Post a Comment